cadastru terenuri

Executam in Braila operatiuni de cadastru terenuri.

NAVEXIM CADASTRU BRAILA intocmeste toate tipurile de lucrari necesare intabularii imobilelor. Dintre acestea, lucrarile cele mai ample sunt documentatiile pentru operatiuni de cadastru terenuri si includ: prima inregistrare a imobilului, dezmembrare/comasare, trasare, repozitionare, incadrare in tarla.

ACTE NECESARE

In vederea inscrierilor la Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, impreuna cu documentatia intocmita de catre NAVEXIM CADASTRU BRAILA, se depun:

  • Copii legalizate ale titlurilor de proprietate, sau orice alt act prin care imobilul a fost dobandit
  • Copii xerox ale actelor de identitate ale proprietarilor
  • Certificat fiscal
  • Adeverinta de Rol (pentru mediul rural)

Informatii suplimentare

Pentru orice informatii legate de oferta nostra de servicii te rugam sa ne contactezi !

contacteaza-ne acum