Intabulare constructii

NAVEXIM CADASTRU BRAILA realizeaza masuratorile, in vederea intabularii constructiilor

Intabularea constructiilor se realizeaza atat pentru constructii vechi, cand se doreste incheierea unui contract de vanzare-cumparare, a unei promisiuni de vanzare, contractarea unui credit, ipotecarea, inchirierea, etc., cat si pentru imobilele abia construite.

Echipa NAVEXIM CADASTRU BRAILA realizeaza masuratorile, in vederea intabularii constructiilor, cu sau fara releveu, in functie de necesitatile clientilor.

ACTE NECESARE

Actele care sunt necesare intabularii in cazul constructiilor noi sunt:

  • Copii legalizate ale actelor de dobandire ale imobilului, autorizatiei de construire, certificatului de urbanism si procesului-verbal de receptie
  • Copie legalizata certificat energetic
  • Extras de carte funciara pentru informare
  • Certificat de edificare a stadiului lucrarii - original
  • Certificat fiscal pentru intabulare, in care sa figureze valoarea de impozitare a noii constructii
  • Adeverinta de rol (mediul rural)
  • Copii simple schite proiect

Informatii suplimentare

Pentru orice informatii legate de oferta nostra de servicii te rugam sa ne contactezi !

contacteaza-ne acum