Scoatere teren din circuitul agricol

NAVEXIM CADASTRU BRAILA

ACTE NECESARE

SCOATEREA TERENURILOR DIN CIRCUITUL AGRICOL pentru terenuri pana la suprafata de 1 ha se obtine pe baza urmatoarelor avize:

 • Aviz A.N.I.F (Administratia Nationala a Imbunatatirilor Funciare)
  Pentru obtinerea acestui aviz, CADASTRU BRAILA va poate intocmi dosarul pe baza urmatoarelor acte necesare: - certificat de urbanism
  - extras de carte funciara
  - acte de proprietate
  - documentatie cadastrala
  - copie carte de identitate proprietar

In plus fata de actele mentionate (care vor fi furnizate de catre proprietar), va punem la dispozitie plan de situatie, plan de incadrare in zona si schita cu amplasamentul propus al obiectivului.

 • aviz O.S.P.A (Oficiul de Studii Pedologice si Agrochimice)
 • aviz O.C.P.I. - pe care il obtinem prin depunerea documentatiei ce include avizele A.N.I.F si O.S.P.A., avizul de principiu favorabil al Consiliului Local pentru extinderea extravilanului

Informatii suplimentare

Pentru orice informatii legate de oferta nostra de servicii te rugam sa ne contactezi !

contacteaza-ne acum